Kontakt

Podbrdská pobočka p.s.

Klubu chovatelů kníračů ČR 1927

Strážovská 66/1318, 153 00 Praha 5

IČ: 677 74 431

ČÚ: 1020305711/6100

+420 775 340 141 

podbrdskapobocka@seznam.cz

vystavabranik@seznam.cz