Výstava 2008

                    Výsledky: https://kchk.cz/view.php?cisloclanku=2008043001

                                      Nejkrásnější knírač výstavy - Kadet  Bohemia Cardinal