Výstava 2011

                       Výsledky: https://kchk.cz/view.php?cisloclanku=2011053101

                                           Nejkrásnější knírač výstavy - Mama Mia z Marzemu