Výstava 2013

                                   Výsledky: https://kchk.cz/view.php?cisloclanku=2013062001

                                        Nejkrásnější knírač výstavy - Keep On Smiling z Dixie